Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § JA 24 §

Laatimispäivä 2.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Rauman Eläkkeensaajat ry, Esa Nieminen

Osoite Ykstammentie 6, 27100 Eurajoki

puh. 050 410 6172, sähköposti e.j.nieminen@gmail.com

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Heinilä Esa

Osoite Tavinkatu 17, 26100 Rauma

puh. 044 533 5619, sähköposti esa.heinila@dnainternet.net

 

3 Rekisterin nimi

Rauman Eläkkeensaajien jäsenrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Rauman Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti), liittymisaika, tehtävä yhdistyksessä sekä jäsenmaksutiedot.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.