Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § JA 24 §

Laatimispäivä 2.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Rauman Eläkkeensaajat ry, Marja Iisakka

Osoite Kauristie 20 A, 26200 Rauma

puh. 050 304 9369, sähköposti marja_iisakka(at)yahoo.com


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi    Koivisto Kari

Osoite Teollisuuskatu 5 as 12, 26100 Rauma

puh.    050 518 2080, sähköposti kari.koivisto45(at)gmail.com


3 Rekisterin nimi

Rauman Eläkkeensaajien jäsenrekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Rauman Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti), liittymisaika, tehtävä yhdistyksessä sekä jäsenmaksutiedot.


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta.


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.