Mölkkyryhmä

Mölkkyä pelataan Lehtolassa tiistaisin kello 12.00.

Mölkkyä on mahdollista pelata myös muina aikoina harrastuksen niin vaatiessa.