Rauman Eläkkeensaajat ry

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen  oikeudenmukai-
suuden saavuttamiseksi. Tarjoamme jäsenille mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Järjestämme kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa sekä edistämme jäsenten fyysistä ja henkistä toimintakykyä. Teemme toimintaamme tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.  

Lehtolan avajaiset 2018